+48 882 555 675

Obsługa walnych zgromadzeń i konferencji

Od momentu rejestracji uczestników, nasz system obsługi głosowań rejestruje i kontroluje wszystkie kroki i etapy przebiegu wyborów.

Obsługa zgromadzeń

Koncentrujemy się na obsłudze walnych zgromadzeń spółek, organizacji, stowarzyszeń oraz obsłudze badań fokusowych podczas różnego rodzaju sesji marketingowych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i obsłudze tego typu przedsięwzięć.

Doświadczenie uzyskaliśmy w trakcie pracy z naszymi długoletnimi stałymi klientami, dzięki którym realizowaliśmy złożone i często skomplikowane zadania związane z obsługą walnych zgromadzeń i badań fokusowych.

Dlaczego my?

Profesionalizm

Z najwyższą starannością dbamy o prawidłową obsługę walnych zgromadzeń. Począwszy od rejestracji uczestników, wydania indywidualnych mandatów wraz z pulpitem do głosowania, przez sprawne przeprowadzenie elektronicznych głosowań, po kompletny wydruk listy obecności i wyników.

Bezpieczeństwo

Każdej firmie zależy, aby jego dane były bezpieczne. Do prawidłowego przebiegu głosowań potrzebujemy tylko niezbędnych danych udziałowców, czy akcjonariuszy. Państwa dane są wykorzystywane tylko podczas walnego zgromadzenia. Nie przechowujemy ich i zaraz po zakończeniu posiedzenia są one usuwane z naszego systemu. Komputery jakich używamy nie mają dostępu do sieci, przez co są pozbawione ryzyka wirusów, czy wykradania danych.    W związku z epidemią COVID-19 podjęliśmy wszelkie niezbędne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka związanego z prawdopodobieństwem zarażenia wirusem SARS-COV-2 w miejscu świadczenia usługi. Stosujemy środki ochrony indywidualnej do dezynfekcji wyposażenia i sprzętu, który  udostępniamy uczestnikom na czas głosowań.  

Bezproblemowość

Oprogramowanie oraz sprzęt do elektronicznej obsługi głosowań są autorskim opracowaniem. Obsługa naszego systemu jest bardzo prosta. Wystarczy przyłożyć klucz i oddać głos.

Edan Vouting kieruje swoje usługi do n/w podmiotów

  • spółki akcyjne, w tym giełdowe; spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • organizacje i zrzeszenia;
  • banki;
  • izby przemysłowo-handlowe;
  • izby zrzeszające różne grupy zawodowe;
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 

Integralność. Profesjonalizm. 100% satysfakcji.

Siedzibą naszej firmy jest Warszawa. Obsługę głosowań realizujemy w Warszawie i okolicach oraz na terenie całego kraju. Nasi pracownicy wraz ze sprzętem do głosowania dojeżdżają do każdego miejsca, w którym organizowane jest Zgromadzenie.

Firma posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i obsłudze walnych zgromadzeń.